STEENWIJK 040206 – `Het schitterende gebied Steenwijkerland wordt onherstelbaar aangetast door windturbines als onder andere de vergunningaanvragen voor het gebied aan de Zuidveenseweg en langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl gehonoreerd worden.’ Dat vindt het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW). Landelijk zijn nu zo’n vijftig belangengroepen actief tegen de plaatsing van windturbines. Voor de gemeente Steenwijkerland is sinds vorige week een belangengroep in oprichting.

 

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het plaatsen van windturbines in de gemeente Steenwijkerland. De vergunningsaanvragen in Steenwijkerland betreffen windturbines `van maar liefst 80 en 105 meter hoog. En daar moet nog de helft bij opgeteld worden om aan de tiphoogte van de wieken te komen. Een schrikbarende totale hoogte dus van maar liefst 120 tot 150 meter’, aldus de tegenstanders van windturbines in deze gemeente. `Ter vergelijking: de Sint Clemenstoren is 86 meter hoog. De zichtlijn naar de fraaie en voor de stad Steenwijk zo karakteristieke 86 meter hoge St. Clemenstoren zal bruusk en definitief verstoord worden door plaatsing van windturbines, die nota bene anderhalf tot twee keer zo hoog zijn’, aldus NKPW.

 

De hoge windturbines en hun draaiende rotoren domineren hun omgeving tot op twee é vijf kilometer afstand en zijn zichtbaar tot op tientallen kilometers, stelt het actieplatform. `Als deze en andere windmolenprojecten doorgaan, is er in de mooie en recreatieve gemeente Steenwijkerland nauwelijks meer een plek waar ze niet te zien zijn. De beleving van ruimte, natuur en landschap gaat totaal verloren en dus ook een groot gedeelte van de aantrekkingskracht op de recreant. Zo wordt niet alleen schaarse ruimte en landschap verspild, maar trekt het ook nog eens een zware economische wissel op deze recreatieve gemeente. Dit staat haaks op het recreatieve beleid van de gemeente.’

 

`Daarbij’, vervolgt NKPW, `zijn de windturbines nadelig voor de vogelstand, waaronder beschermde en bedreigde soorten, en veroorzaken ze sterfte bij trekvogels. En dat nota bene nabij de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur en het nationale park De Weerribben.’ De plaatsing van windturbines leidt bovendien tot een waardevermindering van tientallen procenten van de huizen in de wijde omgeving. Ook kleven er veiligheidsrisico’s aan: ongelukken met windturbines, onder meer als gevolg van blikseminslag en storm.’

 

Natuurlijk vindt ook NKPW, dat moet worden gekeken naar `groene’ alternatieven, maar windenergie heeft volgens het platform nauwelijks effect op het verbruik van fossiele brandstoffen en dus op de CO2-uitstoot. `Hoge subsidies voor windenergie kunnen veel beter ingezet worden voor milieumaatregelen die een veel grotere bijdrage leveren, zoals energiebesparing, rendementsverbetering bij de energieproductie, en onderzoek naar zinnige alternatieven’, aldus NKPW. `Het is beter, dat de gemeente in afwachting hiervan in ieder geval voorlopig alle aanvragen voor windmolenprojecten afwijst en dat eerst een brede en open discussie met de inwoners is gevoerd, voordat de skyline van Steenwijk en wijde omgeving definitief is verpest.’