Skip to main content

Vijf windturbines bij Etten-Leur

Er is door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur aan een aantal boeren vergunning verleend voor de bouw van vijf windturbines in het buitengebied van Etten-Leur. De Klimaatstudiegroep Breda wil een beroepsschrift indienen.  De verleende bouwvergunning voor vijf windmolens aan de Bollendonksweg ligt sinds deze week zes weken ter inzage in het stadskantoor. B […]

Staphorst twijfelt over extra windmolens

De Staphorster gemeenteraad is uiterst terughoudend wat betreft het toestaan van extra windmolens op gemeentelijk grondgebied.Dat bleek tijdens de behandeling van de startnotitie Windenergie in de raadsvergadering van 10 jan. 2012. Vrijwel alle partijen gaven aan het document te beperkt te vinden en over een bredere visie op duurzaamheid te willen spreken. Van de opmerking […]

Geen windpark bij Nieuw-Vossemeer

Energiebedrijf  Eneco ziet af van verder ontwikkelen van de locatie in de Hendrikpolder langs het Rijn-Schelde Kanaal bij Nieuw-Vossemeer. Daar wordt al een paar jaar gewerkt aan een parkje met vijf turbines. Volgens Ronald de Kloet van Eneco past de locatie echter niet in het nieuwe ruimtelijk beleid van het Ministerie van VROM. Het Ministerie, […]

Wind turbines and the tissue of lies

Vorige week stuurde Harold Lewis, Emeritus Professor of Physics, University of California, Santa Barbara, een open brief aan de voorzitter van de American Physical Society (APS), waarin hij zijn lidmaatschap opzegde. Als reden gaf hij aan, dat hij zich, na een lidmaatschap van 67 jaar, niet langer kon verenigen met het eenzijdige beleid van APS […]

Windmolens melkkoe voor boeren

  Boeren die deelnemen aan de bouw van een omstreden megawindmolenpark in Drenthe, worden slapend rijk. Twee forse windmolens zijn al goed voor de Balkenendenorm, 187.500 euro per jaar, blijkt uit een contract in handen van De Telegraaf. In Drenthe is grote beroering ontstaan over wat omwonenden als exorbitante vergoedingen zien. De dorpelingen in de […]

Eenderde minder CO2 is een illusie

  Om de doelen te halen, moet de uitstoot niet met 30 procent omlaag, maar met bijna de helft, omdat 1990 het uitgangspunt is’, zegt Jochem Moerkerken van adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants, die een studie uitvoerde naar de Nederlandse energiesector. ‘Zo’n grote vermindering haal je nooit.’ De reden: Nederland staat vol met ‘oude rommel’ […]

ECN: Liever windpark minder dan minder e...

Aan onderzoek en ontwikkeling wordt in Nederland minder uitgegeven dan in de meeste andere westerse landen. Het Energie Centrum Nederland (ECN) maakte onlangs bekend dat het door het verminderen van subsidie en externe opdrachten 100 banen moet schrappen. Hier valt weinig begrip voor op te brengen. Helemaal omdat stimuleren van duurzame energieproductie met exploitatiesubsidies miljarden […]

Stop subsidies alternatieve energie

  W.R. van Haga, VVD-raadslid te Haarlem en directeur van Solar4u, pleit in de Volkskrant voor stoppen met het subsidiëen van alternatieve energie. Van Haga signaleert drie subsidiegerelateerde problemen: concurrentievervalsing, uitstel van investeringen en een omvangrijk en duur uitvoeringsapparaat en concludeert dat subsidies bovendien niet helpen. Ze maken alternatieve energie onnodig duur. Hij roept de […]

PvdA: gebruik subsidie windmolens voor z...

  Geld dat apart is gelegd voor de subsidie van windmolens moet worden gebruikt voor zonnepanelen. Dat bepleit PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Voor beide regelingen is volgens het Kamerlid veel interesse. “Maar veel plannen voor windmolens komen niet van de grond door gesteggel over vergunningen”, zegt hij zondag. Het plan was om deze kabinetsperiode jaarlijks voor […]

Toch voorrang voor groene stroom

Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd om voorrang voor duurzame elektriciteit op het hoogspanningsnet zo snel mogelijk te willen realiseren.  Zijn voorgangster Maria van der Hoeven trok enkele weken geleden een wetsvoorstel dat dit regelde, juist in. De wet regelt bijvoorbeeld dat windenergie voorrang krijgt, mocht een […]