Skip to main content

Eenderde minder CO2 is een illusie

  Om de doelen te halen, moet de uitstoot niet met 30 procent omlaag, maar met bijna de helft, omdat 1990 het uitgangspunt is’, zegt Jochem Moerkerken van adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants, die een studie uitvoerde naar de Nederlandse energiesector. ‘Zo’n grote vermindering haal je nooit.’ De reden: Nederland staat vol met ‘oude rommel’ […]

ECN: Liever windpark minder dan minder e...

Aan onderzoek en ontwikkeling wordt in Nederland minder uitgegeven dan in de meeste andere westerse landen. Het Energie Centrum Nederland (ECN) maakte onlangs bekend dat het door het verminderen van subsidie en externe opdrachten 100 banen moet schrappen. Hier valt weinig begrip voor op te brengen. Helemaal omdat stimuleren van duurzame energieproductie met exploitatiesubsidies miljarden […]

Stop subsidies alternatieve energie

  W.R. van Haga, VVD-raadslid te Haarlem en directeur van Solar4u, pleit in de Volkskrant voor stoppen met het subsidiëen van alternatieve energie. Van Haga signaleert drie subsidiegerelateerde problemen: concurrentievervalsing, uitstel van investeringen en een omvangrijk en duur uitvoeringsapparaat en concludeert dat subsidies bovendien niet helpen. Ze maken alternatieve energie onnodig duur. Hij roept de […]

PvdA: gebruik subsidie windmolens voor z...

  Geld dat apart is gelegd voor de subsidie van windmolens moet worden gebruikt voor zonnepanelen. Dat bepleit PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Voor beide regelingen is volgens het Kamerlid veel interesse. “Maar veel plannen voor windmolens komen niet van de grond door gesteggel over vergunningen”, zegt hij zondag. Het plan was om deze kabinetsperiode jaarlijks voor […]

Toch voorrang voor groene stroom

Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd om voorrang voor duurzame elektriciteit op het hoogspanningsnet zo snel mogelijk te willen realiseren.  Zijn voorgangster Maria van der Hoeven trok enkele weken geleden een wetsvoorstel dat dit regelde, juist in. De wet regelt bijvoorbeeld dat windenergie voorrang krijgt, mocht een […]

Prof. Tol: Windenergie brengt zijn geld ...

Overheden moeten direct stoppen met het subsidiëren van windenergie. Dat zegt Richard Tol, hoogleraar economie aan de Universiteit van Sussex en hoogleraar klimaateconomie aan de Universiteit van Amsterdam, daags nadat de provincie Noord-Holland een bouwstop voor windmolens afkondigde. Wind kost teveel en wordt op grote schaal nooit rendabel.Windenergie kost gewoonweg veel teveel geld, zonder dat […]

Rijnwoude vordert bouwleges windmolens n...

Gemeente Rijnwoude gaat 120.000 euro misgelopen bouwleges navorderen bij windmolenbouwer Prodeon. Dat heeft het college van B en W gisteren besloten.  Onjuiste opgave De Rijnwoudse windmolenkwestie staat landelijk in de belangstelling, omdat mogelijk veel meer gemeenten te lage bouwleges ontvingen door onjuiste opgaven van de bouwkosten voor windmolens. De gemeenteraad en het college van Rijnwoude […]

Kabinet wil verder met windpark Urk

Het kabinet Rutte wil verder met het windpark Noordoostpolder. De ministers Maxime Verhagen (CDA) van EZ en Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur & Milieu hebben op 6 januari 2011 formeel het definitieve plan voor het windmolenpark – 38 molens op land en 48 in het IJsselmeer – vastgesteld.Tegen het plan bestaat veel verzet. […]

Molens en de centen

  Bij Urk komt het grootste windpark (of is het “winstpark”?) van Nederland. Het kabinet hakte donderdag, 6 jan. 2011, de knoop tussen de twistende partijen door. De boeren in de Noordoostpolder die niet mee (willen) doen, voelen zich “teleurgesteld in hun buren.” De initiatiefnemers zeggen: “Als jij er zoveel aan zou verdienen, zou je het […]