Skip to main content

Waardedaling woningen meer dan tien proc...

Woningen dichtbij de huidige grote windturbines dalen meer dan tien procent in waarde. Dit valt af te leiden uit het rapport Windturbines, zonneparken en woningprijzen dat de Amsterdamse universiteiten (Dröes & Koster, 2019). Het onderzoek is in opdracht van Minister Wiebes op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd. Het geeft een statistische analyse van het […]

Waardedaling woningen door windturbines.

Windturbines veroorzaken waardedaling van woningen, volgens rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken met 8 tot 30 %, met een uitschieter van 50 %. In alle gevallen vielen de turbines nog onder de oude, veel strengere geluidsregels. Voor de huidige situatie moeten we deze cijfers dus als onderwaarden beschouwen. Ambtshalve vastgestelde verlagingen liggen in dezelfde lijn. Verkoopprijzen in […]

Windenergie Sprookje

Wetenschappers slaan alarm: Het energieakkoord gaat de Nederlandse burger minstens 53 miljard kosten, zonder dat het milieu er veel mee opschiet. “Dat is meer dan de hogesnelheidslijn, de Noord/Zuidlijn, de Betuwelijn en de JSF bij elkaar”, zegt natuurkundige Fred Udo, die onder meer voor het prestigieuze CERN in Geneve werkte.

Lukkes: ”Energieakkoord kost minstens 60

De windenergieplannen van het energieakkoord kosten minstens 60 miljard euro. Ze leiden niet tot een vermindering van de CO2 uitstoot en zullen maximaal 2% van onze energie opleveren. Dit is het resultaat van een kwantitatieve analyse van Nut en noodzaak van windenergie in het regeerakkoord door Prof. Pieter Lukkes, emeritus universiteitshoogleraar Economische en Sociale Geografie […]

Europese Commissie: beperk subsidie duur...

Financiële ondersteuning vanuit de overheid voor duurzame energie moet worden beperkt. De subsidie moet erop gericht zijn deze vormen van energie concurrerend te maken. Dat stelt de Europese Commissie. Overheden moeten met subsidies geen energieopwekking stimuleren, maar premies geven voor bedrijven die nieuwe productiemethodes introduceren. Bron: NRC, 6 november 2013.

Lagere OZB in buurt van windmolen

De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de WOZ-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de OZB-aanslag. Bron: Binnenlands Bestuur, 15 september 2013.