Skip to main content

Duurzame energie wetenschappelijke besch...

Nederland heeft maar heel beperkte mogelijkheden om duurzame energie te winnen. Dit blijkt uit een inventarisatie van alle bekende energievormen. Alleen zonne-energie biedt enig perspectief, alle andere vormen zijn kwantitatief beschouwd niet meer dan hobby’s. Het was dus onverstandig om ons bij de CO2 afspraken op grote schaal op groene stroom vast te leggen. Het […]

Windenergie Sprookje

Wetenschappers slaan alarm: Het energieakkoord gaat de Nederlandse burger minstens 53 miljard kosten, zonder dat het milieu er veel mee opschiet. “Dat is meer dan de hogesnelheidslijn, de Noord/Zuidlijn, de Betuwelijn en de JSF bij elkaar”, zegt natuurkundige Fred Udo, die onder meer voor het prestigieuze CERN in Geneve werkte.

Lukkes: ”Energieakkoord kost minstens 60

De windenergieplannen van het energieakkoord kosten minstens 60 miljard euro. Ze leiden niet tot een vermindering van de CO2 uitstoot en zullen maximaal 2% van onze energie opleveren. Dit is het resultaat van een kwantitatieve analyse van Nut en noodzaak van windenergie in het regeerakkoord door Prof. Pieter Lukkes, emeritus universiteitshoogleraar Economische en Sociale Geografie […]

Windmolens worden duur afval.

Pleidooi voor nieuw energieakkoord. We kunnen slimmer en duurzamer in onze energie voorzien. Het beste energieakkoord voor de toekomst zal zichten op energie-efficiency die exponentieel toeneemt, en onderzoek en ontwikkeling van ongebruikte energiebronnen die wel perspectief bieden. Er is genoeg thorium voor tienduizend jaar en thorium heeft niet de nadelen die aan uranium kleven. Aldus Adjiedj […]

Windmolens veel duurder dan SER denkt

De kosten van windenergie worden door het Rijk ernstig onderschat. De berekeningen van de kosten in het SER Energieakkoord en in de Structuurvisie 6000 MW windenergie op land berusten in belangrijke mate op gegevens aangeleverd door het ECN. Dit instituut geeft gekleurde informatie over de energieopbrengst en kosten van windenergie. Elf wetenschappers schrijven dit aan […]

Duitse windstroom verhoogt Nederlandse C...

Wat er gebeurt als we in Nederland doorgaan met grootschalige windenergie? In Duitsland staan zoveel windmolens dat grote overschotten aan Duitse windstroom voor een zacht prijsje aan de Nederland energiebedrijven verkocht worden. De duurste centrales – de gascentrales – vallen dan stil ten gunste van de goedkopere kolencentrales. Kolencentrales produceren echter tweemaal zoveel CO2 als […]