De gemeente Schagen gaat de oude, scherpe geluidsvoorschriften die in de vergunning staan handhaven, zoals de rechtbank Alkmaar heeft bepaald. De rechter heeft ook uitgesproken dat de gemeente nieuwe normen voor de turbine moet voorschrijven die recht doen aan het lage omgevingsgeluid. Hiertegen gaat de gemeente in beroep bij de Raad van State.

De handhaving gebeurt naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar van 7 maart 2013 (BZ:3549). De rechter heeft uitgesproken dat de geluidsvoorschriften voor de windturbine uit de Milieuvergunning nog drie jaar gelden. Er wordt een maatwerkvoorschrift opgelegd voor de windturbine. Dit vanwege het lage achtergrondgeluidniveau in het gebied waarin de windturbine staat, plus het feit dat met dit achtergrondgeluidniveau rekening is gehouden in de milieuvergunning en het ‘windbeleid Zijpe’ het achtergrondgeluidniveau als grenswaarden aanhoudt. In het maatwerkvoorschrift is bepaald dat de geluidsvoorschriften uit de milieuvergunning voor onbepaalde tijd van toepassing blijven op de windturbine.

De gemeente Schagen stelt tenslotte hoger beroep in tegen de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar. Het college van burgemeester en wethouders van Schagen is namelijk van mening dat de rechtbank Alkmaar een onjuiste interpretatie geeft van de gewijzigde Milieuregelgeving. In hoger beroep wordt de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar getoetst en beoordeeld door de Raad van State.  Door het instellen van hoger beroep bij de Raad van State wordt op een zo kort mogelijk termijn duidelijkheid verkregen over de juiste interpretatie van de gewijzigde Milieuregelgeving.

De eigenaar van de windturbine heeft sinds 1 april uit eigen beweging de stilstandvoorziening weer in werking gesteld in de windturbine, zodat aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan.

Bron: www.schagen.nl, 8 april 2013.