Als we niet alleen kijken naar het opgestelde vermogen aan windenergie maar ook rekening houden met de bevolkingsdichtheid, is Nederland aanzienlijk zwaarder belast met windmolens dan Denemarken. Dit blijkt uit de theoretische benadering door architect Hans Nauta van de windmolendruk in beide landen.

Windmolendruk

Al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw wordt ons ieder jaar voorgehouden dat windenergie op land binnen enkele jaren rendabel wordt. Nu kan een computer weliswaar van alles feilloos uitrekenen, maar de uitkomst is geheel afhankelijk van de data die je er eerst instopt. Als je daarbij verzuimt rekening te houden met de schade die windturbines veroorzaken aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden (zoals de waardedaling van onroerend goed, zichthinder, slagschaduw, gezondheidsproblemen etc.), natuur (vogels, vleermuizen), landschappelijke waarden (onrustige horizon, verlies van onze laatst overgebleven stukken open landschap, schade aan toerisme, elfsteden route) etc. etc., dan toont die computer ongetwijfeld aan dat windenergie op land de allergoedkoopste vorm van alternatieve energie is.

Dat windenergie schade oplevert aan woon- en leefomgeving, natuur en landschappelijke waarden etc. is evident. En dat de overheid daar tot dusver geen enkele verantwoording voor neemt en daarmee de zorgplicht die zij voor alle inwoners van Nederland (en natuur en landschap) verzaakt, eveneens.

Teneinde een ingewikkelde discussie over het aantal miljoenen dat deze schade dan wel bedraagt te vermijden, presenteer ik een theoretische benadering waarmee het mogelijk is de druk die windmolens op het landschap uitoefenen te kwantificeren en te vergelijken met andere landen. Hiertoe voer ik het begrip windmolendruk (D) in. Die is recht evenredig met het opgesteld vermogen (V) aan windenergie en met het inwonertal (I) en omgekeerd evenredig met het landelijk oppervlak (O). Samen te vatten in de volgende formule:
D = V.I/O
Voor de aardigheid vergelijk ik daarbij Nederland met Denemarken dat ons al zo’n dertig jaar wordt voorgehouden als het mekka van windenergie. Hierbij ga ik uit van de volgende getallen:
Het blijkt dat de windmolendruk in ons land nu al 2½ tot 3 keer zo hoog is als in Denemarken.
Conclusie.- Los van de vraag of windenergie-op-land nu wel zo’n goed idee is, de feiten spreken dit tegen, valt het niet vol te houden dat onze prestaties schril afsteken bij die in het buitenland. Nederland hoeft zich niet aan de Denen te spiegelen, we accepteren al tweeënhalf tot driemaal zoveel overlast.
Hans Nauta, architect, bouwk. ir., 30 april 2013.