In de nacht van 9 op 10 mei is Saïd Zwerver, adviseur van het NKPW, gestorven.

Na een succesvolle actie tegen turbines bij Vinkeveen, besloot Saïd voort te gaan met het ontmaskeren van de mythes over windenergie en trad hij in 2005 toe tot het NKPW.
Vanaf dat moment was hij voor ons een ideale adviseur en initiatiefrijke steunpilaar. Aan veel van de teksten van het NKPW – publicaties, zienswijzen, brieven aan politici en politieke partijen – hebben hij en zijn vrouw Joke Hofland in niet geringe mate bijgedragen. In zijn stijl, lange en goedlopende, op politici en ambtenaren gerichte zinnen, is de signatuur van zijn werkkring – hij was actief op het gebied van het klimaatonderzoek en -beleid bij het ministerie van VROM – onmiskenbaar. Tot op het laatst bleef Saïd productief en liet hij ons van zijn kennis en inzicht profiteren.
Wij hebben Saïd leren kennen als een scherp denkende, humorvolle gesprekspartner. Hij kon een onverbiddelijke advocaat van de duivel zijn, wat nogal eens resulteerde in spannende, collegiale discussies van vrienden die in eigenwijsheid niet voor elkaar onderdoen. Maar Saïd was ook een wijze, ruimdenkende man die mild over anderen oordeelde, wetende dat mensen doorgaans vanuit goede bedoelingen handelen.
Het NKPW zal Saïd Zwerver missen, als adviseur en als vriend.
Fred Jansen, 12 mei 2013.