Provinciale Staten van Noord-Holland passen de normen voor windturbinegeluid aan de omgeving aan. Zij erkennen dat de algemeen geldende soepele normen (Lden 47 dB en Lnight 41 dB) niet geschikt zijn voor landelijke omgevingen waarin de meeste turbines terecht komen.

Een grote meerderheid van de Staten stemde maandag voor scherpere normen in gebiedenwaar de omgeving ’s nachts stiller is dan 40 decibel. Hiermee krijgt het grootste deel van het Noord-Hollandse platteland een veel betere bescherming dan de oneerlijke norm die sinds 2011 landelijk van kracht is. De provincie maakt zo gebruik van haar bevoegdheid, eerder dit jaar door de Raad van State onderstreept, om normen toe te passen die in overeenstemming zijn met het lage omgevingsgeluid. Zij besluit dat de maximale belasting het nachtelijke niveau met niet meer dan 3 decibel mag overschrijden, en herstelt zo de situatie van voor 2011. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet het NKPW onlangs nog weten dat een stille omgeving op zich geen reden mag zijn voor een strengere geluidsnorm, maar gelukkig luistert Noord-Holland naar haar eigen verstand en de Raad van State.
Wij roepen alle overheden op om Noord-Holland te volgen, en hun bevoegdheid te gebruiken. Niets houdt hen tegen om de buren van windparken te beschermen tegen de ernstige geluidsoverlast die de algemene regels met zich meebrengen.
16 december 2014.