Met de geluidsregels van 2011 pakt de geluidsoverlast groter uit dan destijds is gesuggereerd, de nieuwe regels zouden beleidsneutraal zijn, en het beschermingsniveau zou niet achteruitgaan. Dat blijkt echter niet te kloppen, aldus Roelof Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP in het Algemeen Overleg. Geluid van windmolens veroorzaakt relatief veel meer hinder en overlast dan het geluid van bijvoorbeeld wegverkeer.

Daarbij komt dat in het verleden grenswaarden werden gehanteerd die door metingen gecontroleerd en gehandhaafd kunnen worden, terwijl nu gemiddelde waarden worden gebruikt, waarbij alleen achteraf berekeningen kunnen worden gemaakt. Omwonenden hebben dus meer overlast, maar kunnen hier minder goed grip op krijgen.

De SGP vraagt staatssecretaris Mansveld om de versoepelde geluidsregels voor windmolens op korte termijn te evalueren en om werk te maken van betere bescherming van omwonenden. Het zoekgebied voor windmolenparken wordt dan weliswaar kleiner, maar het draagvlak voor het realiseren daarvan groter.

De staatssecretaris gaat inhoudelijk niet op de vraag in, maar wacht op het Kennisbericht Geluid van windturbines van het RIVM dat in april verwacht wordt.

15 maart 2015.