Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.

 
In Drenthe beginnen de problemen rond het plaatsen van windparkenzich op te stapelen. De gemeente Emmen ligt in de clinch met de provincie,de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn betwisten de bevoegdheden van het ministerie van EZ, en een burgerinitiatief vraagt de Nationale ombudsman om onderzoek te doen naar de besluitvorming  rond de toewijzing van windparken op land. De inhoud van de brief aan de ombudsman strekt ver: er zou sprake zijn van het negeren van milieu-effectrapportages, er worden verkeerde geluidnormen gehanteerd en over de effecten van de werkwijze zou de Kamer onjuist zijn geïnformeerd.
 
Bron: Siebe Schootstra in EnergieOverheid, 3 november 2015.
Zie ook: Nederland schendt Verdrag van Aarhus.