De Nationale ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden. Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”

In september 2015 plaatste de Borgingscommissie van het Energieakkoord, voorzitter Ed Nijpels, een “factchecker”op de website van de SER met als titel: Stelling: ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens’. Die factchecker pretendeerde informatieve informatie te verstrekken om een einde te maken aan de“soms verhitte discussies die niet altijd op feiten zijn gebaseerd.” Het werd een uiterst gekleurd verhaal dat de voordelen van windenergie uitvergroot en nadelen bagatelliseert, en waarin maar liefst 38 onjuistheden, onvolledigheden of eenzijdigheden stonden.

Nadat de heer Nijpels, die de uitvoering van het energieakkoord bewaakt, onze bezwaren zonder enig tegenargument naast zich neerlegde dienden dienden NKPW en NLVOW een klacht in bij de Nationale ombudsman. Eind vorige week verscheen zijn rapport. Hij is het met ons eens dat de heer Nijpels niet de (volledige) waarheid spreekt. Dat zegt de Ombudsman niet alleen – dat toont hij ook aan.

Op twee punten gaat hij nader in, de waardedaling van de woningen van de buren en de gezondheidsrisico’s zoals slaapverstoring, en maakt gehakt van beide.

Zijn rapport eindigt met de volgende zinnen:
De onderzochte gedraging van de SER is niet behoorlijk. en
De klacht over de onderzochte gedraging van de SER is gegrond wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.
Fred Jansen, 4 november 2016, aanvulling 5 november.
Voor meer informatie: zie de tekst van het persbericht.
Zie ook de artikelen in de NRC van vandaag en de Volkskrant van 5 november..