De SER publiceerde in september 2015 een factchecker over de stelling: Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens. NKPW en NLVOW die ernstige kritiek op de inhoud hadden vonden geen gehoor bij de SER maar wel bij de Nationale ombudsman. Echter, op verzoek van de SER paste de Ombudsman zijn rapport aan omdat de SER liet weten dat hij de factchecker niet zelf had geschreven. Dus traden NKPW en NLVOW in contact met de auteurs, wat uiteindelijk tot een herziene factchecker leidde die op 4 oktober jl. op de site van de SER verscheen.

Begin dit jaar heeft de Nationale ombudsman zijn rapport waarin hij de SER op de vingers tikte die onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden had gepubliceerd. De heer Nijpels had om herziening gevraagd, met als argument dat de betreffende factchecker niet door de SER was geschreven maar – op verzoek van de SER – door onderzoekers van Het Groene Brein. Tot onze verrassing vond de Ombudsman ineens niet meer dat de SER zich onbehoorlijk had gedragen.

Onze kritiek op de inhoud van de factchecker, die de Nationale ombudsman aanvankelijk deelde, was echter nog steeds niet beantwoord, noch door de SER, noch door de anonieme wetenschappers van het Groene Brein.

 

Vervolgens zijn Albert Koers (vz. NLVOW) en Fred Jansen (vz. NKPW) in contact getreden met Het Groene Brein dat pas op dat moment, meer dan een jaar na onze brief aan de SER, onze kritiek onder ogen kreeg. Dit contact leidde tot een goed gesprek en na wat heen en weer geschrijf vonden we elkaar in een verbeterde versie van de factchecker. Deze nieuwe versie verscheen 4 oktober op de site van de SER.

 

De factchecker behandelt de stelling Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens. Naast een aantal correcties zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De waardedaling van de woningen van de omwonenden bedraagt niet maximaal ca. 2% zoals was overgenomen uit een onvolledig rapport van het Tinbergen Instituut. De Ombudsman had dit punt in eerste instantie als voorbeeld uitgelicht en bekritiseerd. Het gaat om percentages van 10 tot 30 % met een enkele uitschieter van 50 %. Zie ook HIER.
  • De geluidshinder wordt beter behandeld. Vermeld wordt nu dat de geluidsnorm overal elders in Europa minstens tweemaal zo streng is, en dat wetenschappelijk is vastgesteld dat bij deze norm 9 % van de omwonenden binnenshuis ernstige hinder ondervindt. (Buitenshuis is dat zelfs 19 %).
  • De tendentieus geformuleerde, deels nietszeggende stellingen aan het eind zijn verwijderd. In de herziene versie van de factchecker worden de feiten in neutrale termen verwoord, het is nu niet meer zo dat de voordelen vanzelfsprekend vaststaan, nadelen nog bewezen moeten worden en dat er alleen nog maar tegenstand is van enkele omwonenden.