Op de website van Milieudefensie staat een handboek:

 

Daarin staat een uitvoerige strategie voor beleidsbeïnvloeding. In Hoofdstuk 2 staan stappen om tot de oprichting van een lokale actiegroep te komen. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is in Hoofdstuk 3 verwerkt, en in Hoofdstuk 4.2 wordt op heldere wijze uiteengezet hoe het begrip ‘belanghebbende’ gehanteerd kan worden .

 

Uiteraard kunt u zich voor adviezen ook tot het bestuur van het NKPW wenden.