In Spil nummer 5 van dit jaar heeft Pieter Lukkes twaalf kritische kanttekeningen geplaatst bij de in september verschenen kosten-batenanalyse (KBA) van windenergie op zee van het Centraal Planbureau. </ align=”left” />Graag wil ik als projectleider van deze studie gebruik maken van de mij geboden gelegenheid een reactie hierop te schrijven. Ik zal me daarbij beperken tot een aantal belangrijke zaken in het commentaar en geen uitputtend weerwoord. geven op elk door Lukkes genoemd punt.