Skip to main content

Debat windmolenstop Noord-Holland

Donderdagavond, 13 september, 18.30u, zal de Provincie Noord-Holland debatteren over de voorgenomen windmolenstop in Noord-Holland. Gedeputeerde staten (VVD, D66, PvdA en CDA) willen graag inzetten op de duurzame energiebronnen zon, biovergassing en wind op zee. Dit beleidsvoornemen is niet nieuw! Tijdens de provinciale verkiezingen in 2011 was windenergie op land een belangrijk thema in het […]

PGGM onder vuur om windpark

Indiaanse vissers in het zuiden van Mexico hebben met geweld de voorbereidingen verstoord voor een groot windmolenpark dat pensioenbelegger PGGM wil bouwen. Op het zeer windrijke Istmo de Tehuantepec moeten 132 windmolens verrijzen. Het park van 396 Megawatt heeft de steun van president Calderón, die het totaal aan windenergie in Mexico wil verdubbelen. PGGM meent […]

Nationaal meldpunt voor klachten over wi...

Bewoners in de kop van Noord-Holland hebben een website geopend, waar klachten over windmolenoverlast in heel Nederland gemeld kunnen worden. Dit burgerinitiatief is ontstaan omdat in deze provincie steeds meer mensen geconfronteerd worden met zeer ernstige overlast van de nieuwe generatie zeer grote windturbines, zo meldt het Noord-Hollands Dagblad in een artikel van 28 augustus.

Rechtsbescherming tegen windturbines was...

Windturbines mogen 3x zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen.   Het NKPW heeft samen met 84 groeperingen, bij elkaar 12 duizend verontruste Nederlanders vertegenwoordigend, een BRIEF gestuurd aan de politieke partijen waarin wij oproepen om een eind aan te maken aan de verdwenen rechtsbescherming tegen windmolens, en de onvolledige tot onjuiste informatie van de Rijksoverheid op […]