LJN: AT9651, Raad van State, zaaknummer: 200407855/1,  uitspraak: 20-07-2005

Wester-Koggenland 

 

Samenvatting 

In de gemeente Wester-Koggenland is het bestemmingsplan ‘Windmolenparken Wester-Koggenland 1999’vastgesteld. De RvS heeft al tweemaal eerder geoordeeld over dit plan.

 

Betrokkenen voeren meerdere argumenten aan tegen de goedkeuring door GS: ‘De hoogte van de molens, strijd met landschappelijke en historische waarden en geluidhinder’.

Wat betreft geluidhinder voeren betrokkenen aan dat een nieuwe afweging is vereist op grond van voortschrijdend inzicht. De RvS oordeelt hierover dat GS voldaan heeft aan de wettelijke vereisten, rekening houdend met het feit dat alle betrokkenen op ten minste 300 meter afstand van de windturbines wonen.

De RvS oordeelt dat GS op alle aspecten voldoende is ingegaan en verklaart de beroepen ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij het vakje LJN in: AT9651

 

Roeland van Rooij, d.d. 23-07-2005