LJN: AU1409, Raad van State, zaaknummer: 200501242/1, uitspraak: 24-08-2005, 

Wieringermeer 

 

Samenvatting 

B&W van de gemeente Wieringermeer hebben een bestemmingsplan gewijzigd. De wijziging voorziet t.b.v. de plaatsing van een windturbine in een vergroting van een bouwblok op het perceel ‘Schervenweg 12, dat de bestemming ‘Agrarisch gebied’ heeft. De bestemming “Agrarisch gebied’ wordt niet veranderd.

B&W hebben het wijzigingsplan ‘Schervenweg 12’ vastgesteld op 5 oktober 2004.

Vervolgens hebben GS van de provincie Noord-Holland dit plan goedgekeurd. 

 

[Appellant] is het niet eens met de goedkeuring en stelt beroep in bij de Raad van State.

Voor de RvS komt vast te staan dat een agrariër een vergroting van zijn bouwblok wenst om daarop een windturbine te plaatsen. Verder komt vast te staan dat de energiebehoefte van het agrarisch bedrijf slechts een fractie bedraagt en zal bedragen van de stroom die de windturbine zal opwekken. Het bedrijf beoogt met de windturbine extra inkomsten te genereren d.m.v. de verkoop van stroom.

De RvS stelt vast dat de vergroting van het bouwblok in dit geval niet noodzakelijk is uit het oogpunt van de toekomstige bedrijfsvoering, omdat er geen direct verband zal bestaat tussen de bedrijfsvoering en de voorziene windturbine. 

Het goedkeuringsbesluit van GS wordt vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: AU1409

 

Roeland van Rooij, d.d. 26-11-2005