LJN: AO1987, Raad van State, zaaknummer 200303693/1, uitspraak: 21-01-2004

Marne

 

Samenvatting

B&W van de gemeente Marne hebben in 1998 vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een windturbine. Daartegen heeft de Stichting Milieufederatie Groningen bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is gegrond verklaard, waarna B&W in 2001 alsnog vrijstelling en bouwvergunning hebben verleend. Na een beroep bij de rechtbank komt de zaak in hoger beroep bij de RvS.

 

De Milieufederatie stelt dat de ashoogte van de windturbine (40 meter) hoger is dan de toegestane ashoogte van 25 meter in de planvoorschriften. Dat acht zij een ernstige inbreuk op het geldende planologische regime en de ruimtelijke uitstraling van de windturbine op de omgeving.

De RvS is evenwel van oordeel dat dit betoog faalt. De RvS geeft toe dat een hoogte van 40 meter op zichzelf beschouwd niet als een geringe planologische inbreuk kan worden aangemerkt. Maar B&W hebben betekenis kunnen achten dat ten tijde van het indienen van de bouwaanvraag het beleid windturbines met een hoogte van 40 meter in de buitengebieden toestond. (B&W hebben namelijk bouwvergunning verleend met toepassing van de zogeheten anticipatieprocedure). De RvS is van oordeel dat de planologische inbreuk in dit geval niet zo zwaarwegend is dat B&W niet in redelijkheid hebben kunnen besluiten toepassing te geven aan de anticipatieprocedure.

Het hoger beroep van de Milieufederatie is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AO1987

 

Roeland van Rooij, d.d. 26-07-2005