Wervershoof – Het bedrijf dat langs de Westfrisiaweg bij Zwaagdijk-Oost windmolens wil bouwen heeft de gemeenteraad van Wervershoof gedreigd met een miljoenenclaim als die dinsdagavond het plan torpedeert. De kans dat het plan wordt afgewezen is groot. Begin deze maand heeft een overgrote politieke meerderheid de raad negatief geadviseerd.

De gemeenteraad beslist dinsdagavond over het al dan niet vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan Zwaagdijk -Windturbinelocatie Westfrisiaweg. Dat moet de bouw van vijf turbines mogelijk maken. Vrijdag heeft het aanvragende bedrijf Top-Wind BV uit Wervershoof haar advocatenkantoor Van Benthem en Keulen de gemeenteraad een spoedbrief laten sturen. Daarin staat de waarschuwing dat bij afwijzing 5,6 miljoen euro aan investeringskosten en gederfde inkomsten zal worden verhaald op de gemeente.

 

Noordhollands Dagblad

Gepubliceerd op 13 maart 2006

 

Ons commentaar: Het stemt tot verbazing, dat de gekozen Raad althans in de visie van de projectontwikkelaar, niet vrij zou zijn om een onafhankelijk besluit te nemen over plaatsing van windmolens in haar eigen gemeente. Een dergelijk geval van financiële intimidatie is eerder ook in de gemeente Lopik gepasseerd. Naar onze mening demonstreren deze schandelijke situaties het verloederend effect op de gemeentelijke besluitvorming van de rijkssubsidies. De ministers van EZ en VROM, samen met hun collega van BiZa, zouden ook dit maatschappelijk effect van de windmolens onder ogen moeten zien en daaruit conclusies trekken.