De provincie Drenthe doet de windmolen in de ban. ”Ze ontsieren het Drentse landschap en leveren te weinig energie”, zegt VVD-gedeputeerde Tanja Klip-Martin. Het standpunt van de provincie betekent dat er in Drenthe alleen nog een windmolenpark bij Coevorden kan komen. Dat stond al langer gepland. Andere initiatieven, zoals een megapark in Nieuw Buinen, zijn volgens Klip kansloos.

 

Met zijn keuze gaat het college van GS lijnrecht in tegen de wensen van provinciale staten. Die zijn in meerderheid voor de komst van meer windmolenparken. Het standpunt van de provincie betekent dat er in Drenthe alleen een windmolenpark bij Coevorden komt. Dat stond al langer gepland. Andere initiatieven, zoals een megapark in Nieuw Buinen, zijn volgens Klip kansloos.

 

De gedeputeerde presenteerde donderdag haar energienota. De uitvoering van een reeks van plannen moet er in 2010 toe leiden dat in Drenthe de uitstoot van CO2 met 540 kiloton wordt verminderd.

 

Opvallend onderdeel in de nota is de winning van aardwarmte. Volgens een TNO-onderzoek kan er bij Assen of Emmen op ongeveer drie kilometer diepte warm water worden gewonnen. Dit warme water kan worden benut voor de verwarming van (nieuwe)stadswijken. Verder gaat de provincie meebetalen aan energiebesparende maatregelen bij gezinnen met de allerlaagste inkomens. Het gaat om ongeveer 25.000 huishoudens. Door de maatregelen verstoken ze per huishouden 300 tot 600 kuub per jaar minder gas.

 

Dagblad van het Noorden, dd. 17 maart 2006