Huiseigenaren maken meer kans op schadevergoeding voor hoogspanningsleidingen of GSM- of UMTS-zendmasten die plotseling in hun omgeving verrijzen.

 

Dat vloeit voort uit een uitspraak van de Utrechtse rechtbank over de schadeclaim van een inwoner van Odijk. De gemeente Bunnik moet de man bijna 27.000 euro betalen. De Odijker kreeg in 2002 een hoogspanningsleiding vlak langs zijn huis. Hoewel de schadelijkheid van hoogspanningsleidingen wetenschappelijk niet vaststaat, meent de rechtbank dat de discussie hierover alleen al afbreuk doet aan de waarde van het huis.

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS van de Odijker beschouwt de uitspraak als een doorbraak. De Vereniging Eigen Huis ziet de beslissing van de Utrechtse rechtbank ook als nieuw. ,,Gevoelens van onzekerheid en angst kunnen dus ook reden zijn voor waardedaling die vergoed moet worden”, zegt een woordvoerster van DAS. ,,Er gaat zeker precedentwerking van uit.”

Woordvoerder Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis denkt daarbij ook aan zendmasten voor mobiele communicatie zoals GSM en UMTS.

Ook daarvan is de schadelijkheid niet aangetoond, maar wel ligt voor de hand dat kopers bij keuze uit een woningen met en zonder zendmast kiezen voor de laatste. Dat heeft een negatief effect op de verkoopprijs.

Planschade is overigens alleen te claimen als de schade niet te voorzien was. Bewoners aan de Wesdorperwaard in Odijk maken volgens bewoner Wout Boekhout geen kans, ook al wonen zij pal aan de leiding. ,,Toen onze huizen gebouwd werden stond de leiding al ingetekend.

De toenmalige elektriciteitsmaatschappij REMU verplaatste na jarenlange discussie in 2002 de hoogspanningsleiding vanuit de kern van Odijk naar de rand van het dorp, onder meer om woningbouw mogelijk te maken.

Bunnik reserveerde bij dit bouwproject geld voor het betalen van claims. De gemeente gaat niet in beroep tegen de uitspraak.

 

Algemeen Dagblad, 11 mei 2006

 

Commentaar: deze uitspraak heeft ook belangrijke gevolgen voor mensen die een turbine als buur krijgen. Deze uitspraak gaat over een al gebouwde zendmast, maar er liggen uitspraken over waardevermindering van de woning op grond van PLANNEN om turbines te bouwen.