Op de Noordwest-Veluwe zijn windturbineplannen niet doorgegaan vanwege verwachte storingen op de radar van vliegtuigen. Dit gold met name voor de gemeente Barneveld en Nijkerk, die beiden geconfronteerd werden met het radarverkeer van Defensie. De gemeente Nijkerk kreeg bovendien te maken met het peilbaken voor inkomend luchtverkeer in de Arkemeenpolder, gelegen in hun grondgebied.

 

Eindverslag Werkgroep Noordwest-Veluwe.doc