Noordkop  –  De vervanging van 15 kleine windturbi­nes langs het Noordhollands Kanaal, ten zuiden van Bur­gervlotbrug, wankelt.  Boosdoener is minister Wijn van economische zaken, die onlangs de milieukwaliteit ener­gieproductie (MEP) volkomen onverwachts afschafte. En zonder subsidie is het financieel niet haalbaar.

 

Stil aan wordt duidelijk dat in Noord-Holland Noord meerdere projecten op het gebied van duurzame energie door de actie van Wijn in de gevarenzone te­recht zijn gekomen. Zoals het plan in de Wieringermeer om een grote biovergasser te bou­wen. En het idee van de provincie voor een offshore windpark in het IJsselmeer bij Medemblik.
 
Het turbineplan ten zuiden van Burgervlotbrug worstelt sindsdien ook met tegenwind. Woordvoerder K. de Bakker van initiatiefnemer Kennemerwind: „Van de 15 kleine turbines zijn er inmiddels 6 gesloopt. De 9 ande­re zouden voorlopig blijven draaien, tot er zekerheid zou zijn over de vervanging. We willen in plaats van de 15 molens die er stonden 3 nieuwe plaatsen. Gro­te Enercons van 2,3 megawatt per stuk."
 
Wijn gooit volgens De Bakker lelijk roet in het eten. „Alleenprojecten mét een bouwvergun­ning, die uiterlijk vrijdag 18 au­gustus een subsidieaanvraag hadden ingediend, maken kans op MEP-geld. Wij hebben die bouwvergunning nog niet in huis, de aanvraag ligt bij de ge­meente. En omdat je zonder ver­gunning geen subsidie aan kon vragen ziet het er dus naar uit dat we met het project in Burgervlot­brug Zuid achter het net zullen vissen."
 
Het windmolenplan Jan van Kempen, zoals het officieel heet,staat op de raadsagenda van Zij­pe, van 26 september. Burge­meester en wethouders willen planologische medewerking ver­lenen.
 
Er is voor Kennemerwind nau­welijks een weg terug. In het voortraject richting de plaatsing van 3 grote nieuwe turbines heeft de vereniging al tiendui­zenden euro’s geïnvesteerd in onder andere milieuonderzoe­ken. „We gaan dus maar door met het treffen van voorberei­dingen. Wachten op een nieuwkabinet, dat na de verkiezingen misschien de MEP herstelt, doen we niet. Op het moment dat er contracten gesloten moeten wor­den, zien we wel verder."
 
In de planning moet voor het eind van dit jaar de bouwvergun­ning zijn verleend. Dan kunnen, mits een nieuwe regering de MEP in enigerlei vorm laat te­rugkeren, de Enercons besteld worden. Bakker: „Voor die draai­en zijn we dan weer ruim een jaar verder. Zo lang is de wachtlijst bij turbinefabrikan ten."
 

Bron: NHD / Stichting JAS, 7 september 2006