Rechtbank Zwolle, sector bestuursrecht

Registratienummer: AWB 06/607

Datum van uitspraak: 26-10-2006

 

Concrete dreiging van mogelijke plaatsing windmolenpark leidt tot vermindering WOZ-waarde van nabij gelegen woning

 Samenvatting

Een bewoner van een vrijstaande woning in de gemeente Ommen, heeft bezwaar gemaakt tegen zijn aanslag OZB 2005. Dit op grond van het feit dat er een concrete dreiging is van plaatsing van een windturbinepark binnen een afstand van 1.000 m van zijn woning. De gemeente heeft het bezwaar ongegrond verklaard, waarna de bewoner in beroep gaat bij de rechtbank Zwolle. De gemeente voert in geding meerdere taxaties van referentieobjecten op.

 

De rechter acht de conclusies uit de taxaties ongegrond, omdat er geen sprake is van vergelijkbare objecten. Een aantal objecten zijn qua afstand tot het windpark onvergelijkbaar. Die objecten die qua afstand tot het windpark vergelijkbaar zijn, kunnen de rechterlijke toets niet doorstaan, omdat het andere woningtypes betreft.

 

Dan komt de vraag aan de orde, hoeveel de vermindering van de WOZ-waarde bedraagt.

De bewoner heeft de vermindering gesteld op 30%, ontleend aan de uitspraak van het hof Leeuwarden van 18-07-2003 (BK 74/02). Maar de bewoner heeft naar de rechter oordeelt geen onderbouwing gegeven van deze waardevermindering. De rechter stelt het waardedrukkend effect in goede justitie vast op 15%.

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij LJN in: AZ1572

 

Woerden, 06-11-2006

Roeland van Rooij