Omdat de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma geen uitgesproken standpunt over windenergie hebben, zetten we onze ervaringen met een aantal van hen op een rijtje. Wij geven u in overweging een voorkeursstem uit te brengen op een van de hierna genoemde personen:

 

VVD: De standpunten van Paul de Krom liggen altijd duidelijk in de lijn van het NKPW. Paul de Krom stelde vele kritische vragen aan de minister over de windmolenpolitiek in het algemeen en de kosteneffectiviteit in het bijzonder. Van hem is de gevleugelde uitspraak dat je met windmolens alleen voetbal kunt kijken als het waait.

 

CDA: Joop Wijn heeft ervoor gezorgd dat de bodem onder het bestaan van windenergie is weggeslagen door de MEP te bevriezen.

 

CDA: Jos Hessels is van mening dat subsidies niet gestoken moeten worden in windturbines, omdat die technologisch uitontwikkeld zijn. Hij heeft ook gezegd dat windmolens alleen op subsidies draaien.

 

LPF: heeft de acties van het NKPW altijd onvoorwaardelijk gesteund. Max Hermans (niet meer op de kandidatenlijst) heeft er in september 2005 voor gepleit geen windmolens op land meer te bouwen.

 

SP: Ewout Irrgang heeft tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken en de Wijziging Energiewet gezegd geen voorstander van windmolens op land te zijn.

 

De betreffende personen van deze partijen zullen op de hoogte worden gebracht van ons advies.