De grote elektriciteitsstoring op 4 november is mede veroorzaakt door de veel te grote hoeveelheid windenergie die in Duitsland is geïnstalleerd. De Groene Rekenkamer schrijft hier "mede veroorzaakt", omdat het in dit geval ook voor de betrokken specialisten nog niet duidelijk is, of de grote storing in die omvang helemaal niet was opgetreden, of alleen in veel beperkter omvang, als die windenergie niet zo grootschalig aanwezig was geweest in het Duitse net. Met andere woorden, de negatieve rol van die windenergie was er zeker, en deze heeft ook zeker een aantoonbare negatieve rol gespeeld in het verloop van de storing, alleen de mate waarin die doorslaggevend is geweest om het Europese netwerksysteem gedeeltelijk te laten omvallen is (nog) niet geheel duidelijk. In het noordelijk deel van het Europese net hebben die windturbines in ieder geval de storing flink verergerd.