Het NKPW wil zijn steentje bijdragen aan een constructief energiedebat, om niet te blijven hangen in een discussie die alleen gericht is ’tegen windturbines’. Daarom is op deze website een nieuwe link te vinden, ‘Energiedebat‘. Op de link staan vier artikelen: Het eerste artikel ‘Nieuwe kolencentrales moeten schoon’ is geplaatst in het FD. Het tweede artikel ‘Geen angst voor kerncentrales“ is gebruikt als uitgangspunt voor een debat op Buitenhof tussen Frans Sluijter en Diederik Samson, en gepubliceerd in Socialisme en Democratie van de PvdA (jan/febr 2007), themanummer ‘Linkse keuzes voor de eeuw van de energie’. ‘Den Haag houdt de elektriciteitssector uit de wind’, het derde artikel, is de uitgewerkte versie van de notitie aan de hand waarvan gesproken is, en nog zal worden, met verschillende kamerleden. ‘Stop de windmolens’ is het vierde artikel en ook gepubliceerd in het themanummer over energie van Socialisme en Democratie.