Dalfsen heeft een weer een aantal weken c.q. maanden respijt. De kans bestaat dat de gemeente Dalfsen alsnog windmolens gaat toestaan in Tolhuislanden. Dan komen er geen windturbines in het Dalfserveld. Tolhuislanden komt weer in beeld omdat de gemeente Zwolle de eerste stappen heeft gezet om in dit gebied, langs de spoorlijn Zwolle-Meppel, windmolens te plaatsen. Zwolle wil per se windmolens op haar eigen grond hebben staan.

Tolhuislanden komt weer in beeld omdat de gemeente Zwolle de eerste stappen heeft gezet om in dit gebied, langs de spoorlijn Zwolle-Meppel, windmolens te plaatsen. Zwolle wil per se windmolens op haar eigen grond hebben staan.
 

Zo bleek gisteravond in de discussie over windenergie in de Dalfser gemeenteraad. De (vorige) Dalfser raad had juist haar voorkeur uitgesproken voor het Dalfserveld, grofweg gelegen tussen de Hessenweg, Dedemweg en de spoorlijn. Die voorkeur kende enkele mitsen, waaronder dat Zwolle geen windturbines zou bouwen op Tolhuislanden. De buurgemeente wil (vooralsnog) niet van dit plan afstappen, wat Dalfsen dwingt opnieuw na te denken over mogelijke windmolenlocaties. Want die gemeente wil weer geen ‘versnippering’ van windturbines.
 

Zowel CDA als PvdA drongen er bij wethouder Evert Goldsteen op aan om nogmaals met Zwolle om tafel te gaan zitten. Dit om te kijken of er toch niet samengewerkt kan worden. Het Dalfserveld blijft echter de meest wenselijke locatie in de ogen van een meerderheid van de gemeenteraad. Het CDA, de CU en de PvdA zijn voor plaatsing van windmolens.

 

Stentor, 17 april 2007