In SPIL nr. 3 een artikel van Ir. J. A. Halkema over de technische nadelen van windturbines:

‘Windenergie wordt meestal aanbevolen als het belangrijkste middel ter ‘verduurzaming van ons energiegebruik’. Het is zorgelijk dat overheidsinstanties en vele daarmee gelieerde personen en organisaties nu al ruim vijftien jaar een te rooskleurige voorstelling geven van het nut van windenergie. De nadelen van windenergie en de risico’s ervan voor onze nationale elektriciteitsvoorziening worden te veel verzwegen’.

Het tijdschrift SPIL bestrijkt een breed terrein. Zoals uit de ondertitel blijkt, handelt het over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedelveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur- en milieubeheer. SPIL is een platform voor onafhankelijke denkers en schrijvers over maatschappelijk relevante problemen. Voor contact: a.j.voortman@planet.nl