De Commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar van de Stichting Steenwijkerland Tegen Windmolens tegen de geplaatste windturbine aan de Bramenweg in Nijeveen gegrond verklaard. De gemeente gaat de verleende bouwvergunning opnieuw bekijken.

 

De familie Bakker aan de Bramenweg in Nijeveen heeft de turbine geplaatste op exact dezelfde plaats als de windmolen die er vanaf 1995 stond. De nieuwe molen wijkt echter af van de oude. De diameter van het rotordraaivlak is vier meter groter. De Stichting Steenwijkerland Tegen Windmolens maakte bezwaar, omdat er volgens de Stichting sprake is van vermeerdering van aantasting van het landschap. De Commissie bezwaarschriften achtte het bezwaar gegrond. Het feit dat van de nieuwe molen de ashoogte drie meter lager is en de kleur beter past in de omgeving, werd door de al eerder ingeschakelde rechtbank van ondergeschikt belang geacht.
 

Volgens de familie Bakker is door de technische ontwikkelingen dezelfde molen als in 1995 niet meer verkrijgbaar en hebben zij gekozen voor een windturbine die vrijwel identiek is. ‘Anders hadden we helemaal geen molen meer neer kunnen zetten,‘ verklaarde Jacob Bakker al eerder.
 

De Commissie bezwaarschriften vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de nieuwe en de oude windturbine. ‘Ieder bouwplan moet afzonderlijk worden getoetst. De vergunning dient te worden herroepen.‘
 

Het college van B en W gaat het verlenen van vrijstelling voor de geplaatste windturbine opnieuw bekijken. Omdat de nieuwe turbine reeds is geplaatst, is een situatie ontstaan die min of meer onomkeerbaar is. De windmolen is geplaatst in een periode dat de vergunning nog vatbaar was voor bezwaar. Bakker: ‘De gemeente was daarvan op de hoogte. De plaatsing was voor ons eigen risico. We hebben ingeschat dat dat kon.‘

 

Meppeler Courant, 19 september 2007.