We willen energie besparen en CO2-uitstoot reduceren. Maar hoe? Energie winnen kost steeds meer energie. In een artikel in Trouw wordt uiteengezet waarom het in de toekomst steeds moeilijker wordt om energie te besparen. Het wereldwijde energieverbruik neemt toe en bepaalde vormen van duurzame energie leveren weinig op, zoals windenergie, of kosten teveel energie, zoals bepaalde vormen van biomassa.