Vijf veehouders uit Wommels, Kûbaard en Iens, dichtbij de Slachtedyk, moeten definitief afzien van een windturbine op hun erf, als aanvulling op de inkomsten uit hun melkveebedrijven.

 

De vijf hadden zich gewend tot de Raad van State in Den Haag, het hoogste rechtscollege in het land, nadat de gemeente Littenseradiel de bouwvergunning voor de turbimes weigerde en de vijf vervolgens bot vingen bij de bestuursrechter in Leeuwarden. Nu oordeelt ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staat dat Littenseradiel correct heeft gehandeld. Het was voor de tweede keer dat de Raad van State zich over de kwestie boog. De eerste keer, in juni 2005, pakte de uitspraak ook al ongunstig uit voor de veehouders. Na de recente uitspraak rest hen slechts berusting; ze zijn uitgeprocedeerd.

 

Leeuwarder Courant, 20 december 2007.