Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben Raedthuys Holding (voorheen Groenraedt) in Enschede een vergunning verleend voor het plaatsen van vier windturbines in de gemeente Steenwijkerland.

 

Dit gebeurt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. GS hebben bij het verlenen van de vergunning naar eigen zeggen rekening gehouden met de bescherming van purperreigers, ganzen en meervleermuizen. Burgemeester en wethouders van buurgemeente Meppel en diverse natuurbeschermingsorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening.

Men vindt dat windturbines ernstige gevolgen kunnen hebben voor de instandhouding van purperreigers in De Weerribben en De Wieden en dat in dit gebied geen windturbines moeten komen. Volgens de natuurbeschermers heeft de provincie de gevolgen niet voldoende onderzocht en verbindt de provincie verkeerde conclusies aan het onderzoek. De natuurorganisaties gaan de wijziging van het bestemmingsplan aanvechten.

B en W van Meppel vinden dat hun woningbouwplannen in gevaar komen als het gebied te veel wordt aangetast door onder meer plaatsing van windturbines.

In heroverweging vinden GS de bezwaren ongegrond: er is wel voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor purperreigers en plaatsing van windturbines heeft nauwelijks effect op deze reigers.

 
De Stentor, 31 janauri 2008
 
Noot NKPW: zie website Steenwijkerland tegen windmolens