Minister Cramer van VROM keert zich zich tegen de bouw van vier grote windmolens in Woerden, die er volgens haarzelf wel moeten komen. De windmolens zouden energie moeten leveren voor 5.100 huishoudens en jaarlijks de uitstoot van tienduizend ton CO2 besparen. Volgens Cramer zijn de windmolens langs de A12 echter schadelijk voor het landschap. Wat ze als minister van Milieu toejuicht, wijst ze als minister van Ruimtelijke Ordening af.

 

Cramer zal haar afwijzing vandaag toelichten tijdens een bezoek aan de windmolenlocatie. Tegen de plannen wordt geprotesteerd door de werkgroep Geen Windmolens bij Woonwijken. De windmolens zijn een pijler onder de windenergieplannen van de provincie Utrecht, die mede op verzoek van het ministerie van VROM zijn gemaakt.

 

Ruimtelijke bezwaren
Het kan vaker gaan voorkomen dat lokale plannen om praktische redenen of wegens ruimtelijke bezwaren worden afgewezen, zegt Cramers woordvoerder. ‘Dat betekent dat er naast de bestaande plannen óók grote windmolenparken op het land gerealiseerd moeten worden. De minister roept de provincies op die plannen te ontwikkelen en zal daar zelf een sterke regie bij voeren.’

 

Waar in Nederland de grote windparken op land moeten komen, wil de minister niet zelf bepalen. Maar de locaties zijn volgens haar broodnodig om de kabinetsplannen op het gebied van duurzame energie te realiseren. Ze zouden elk vele tientallen (zeer) grote molens moeten bevatten. In 2020 moet volgens het kabinet eenvijfde deel van de elektriciteitsvoorziening duurzaam worden opgewekt. Daarvoor is vierduizend megawatt extra windenergie nodig. De huidige provinciale plannen – waar Woerden er één van is – komen tot de helft.

 

Korte termijn
Windmolenparken op zee zijn volgens Cramer op korte termijn geen oplossing. Nieuwe locaties zijn nog niet aangewezen. Volgens de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA worden voor 2009 geen nieuwe vergunningen afgegeven en is het eerste extra molenpark op zee niet voor 2013 klaar.

 

De provincie Utrecht en de gemeente Woerden zijn voorstander van de bouw van de vier windmolens. In het kader van de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) hebben ze met het Rijk afgesproken om voor 2010 vijftig megawatt windenergie bij te plaatsen. In Woerden zou bijna een kwart van de doelstelling van de provincie Utrecht worden gerealiseerd.

 

Voorzitter Mirjam de Rijk van de stichting Natuur en Milieu vindt dat de Woerdense windmolens er wel mogen komen. ‘Er zijn daar in de omgeving de afgelopen jaren waanzinnige gebouwen neergezet. Het is een beetje hypocriet om dan bij de eerste de beste windmolen bezwaar te maken.’

 

Volkskrant, 18 februari 2008

 

Noot redactie NKPW: De Gemeenteraad van Woerden is geen voorstander van de turbines, zoals wordt gesuggereerd, maar is zeer verdeeld over dit windpark.