De Houtense politiek moet snel terugkomen op zijn besluit van 2005 om drie torenhoge windmolens te plaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van bedrijventerrein De Meerpaal. De windmolens -met een ashoogte van 105 meter de grootste in hun soort- ontsieren het landschap, zorgen voor geluidsoverlast en hinderlijke slagschaduwen, en produceren bovendien veel minder energie dan gemeente en energieproducent Eneco willen doen geloven.

 
Met woorden van die strekking trok Hanny van Doorn namens het Actiecomité Veerwagenweg Houten donderdagavond van leer tegen de windmolenplannen.

Die zijn al acht jaar onderwerp van discussie, maar burgemeester en wethouders zijn nog niet op andere gedachten gebracht. Tijdens een informatieavond legde verantwoordelijk wethouder De Jong nog eens uit dat Houten geen dwingende redenen ziet de windmolens af te zweren. Ook al leed de planontwikkeling enkele malen schipbreuk bij de Raad van State, in procedures die waren aangespannen door het actiecomité. De turbines plaatsen is, tot nu toe, een wens die breed leeft in de lokale politiek.

De gemeenteraad vergadert in maart opnieuw over de kwestie. De tegenstanders vinden dat het roer dan óm moet. ,,De politiek is doof en blind geweest voor burgers. Maar genoeg is genoeg. Dit is hét moment om te heroverwegen.’’

Onlangs tekende zich in de gemeenteraden van Loenen en Woerden een meerderheid af tegen de plaatsing van windturbines in deze gemeenten. Dat is een streep door de rekening van de provincie Utrecht. Die krijgt het waarschijnlijk niet voor elkaar een belofte uit 2001 na te komen, namelijk 40.000 huishoudens in 2010 stroom uit wind te leveren. De enige drie windmolens in de provincie staan in Lopik. Ook Nieuwegein heeft plannen, voor vijf turbines langs de A27.

In het gemeentehuis van Houten waren niet alleen tegenstanders van de windmolens. Onder de voorstanders bevonden zich ook Kornelis Blok, hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar windenergie Gijs van Kuik, verbonden aan de TU Delft. Beiden, toevallig, inwoners van Houten. Kuil: ,,Het probleem van deze lokale discussies vóór of tégen windmolens is telkens opnieuw, dat ze vooral gaan over emotie. Het zijn de lokale problemen die worden afgewogen tegen een mondiaal milieuprobleem. Ga daar maar aan staan, als raadslid. Want hoe stel je je daarin op?’’

 

Algemeen Dagblad, 12 februari 2008