‘Geluidsmetingen van windturbines zijn achterhaald.’ Dat stelde het kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe (KPO) woensdag tijdens de beroepszaak voor de Raad van state over de windmolenplannen aan de noordkant van Burgerbrug.

 

Het KPO verwacht daarom dat de plannen voor de bouw van negen windturbines niet doorgaat. In elk geval dat er eerst geheel nieuw onderzoek komt. Het KPO wees erop dat het ministerie zelf heeft aangegeven dat er op korte termijn een aanpassing van de rekenregels voor de geluidsmeting komt en op langere termijn mogelijk een geheel nieuw beoordelingssysteem.

Aanleiding is de bevinding dat geluidsoverlast met een zelfde hoeveelheid decibellen in verschillende landschappen en op andere tijdens steeds anders wordt ervaren. Het KPO wees daarbij op de conclusies van het onderzoek van G. van den Berg, toenmalig medewerker van de natuurwinkel van de universiteit van Groningen, die daar onderzoek naar heeft verricht. Het ministerie stelt inmiddels dat Van den Berg gelijk heeft.

 

Noordhollands Dagblad, 4 april 2008