De raad van Kampen ziet de komst van windmolens langs de N50 niet zitten. Met de hete adem in de nek van vier insprekers, die zich gesteund weten door honderden inwoners, discussieerde de raadscommissie Ruimtelijke Ordening maandag over de voorgenomen komst van windmolens langs de N50.

 

Inspreker Brand van ’t Hof herinnerde de raad fijntjes aan zijn uitgangspunten uit 2002 voor het windenergiebeleid. Hij somde ook nog eens helder op welke punten het voornemen om windmolens te plaatsen langs de N 50- Zuid afwijkt van wat afgesproken was: teveel megawatt, te hoge turbines, te geringe afstand tot de Hanzelijn, te grote diameter, etc.

Raadsleden namen bijna in koor de argumenten van de vier insprekers uit Zalk, Hattemerbroek en Hattem over. Zorgen om vogels, horizonvervuiling, geluidshinder, slagschaduw, dorpsgezicht op Zalk, zicht op Veluwe Massief en andere argumenten werden aangevoerd tegen het plan vijf windturbines te plaatsen. Het gaat om turbines die maximaal 38 meter hoger en 20 meter meer diameter hebben dan oorspronkelijk bedoeld. Dat is nodig om de exploitanten voor rijkssubsidie in aanmerking te laten komen.”

 

De Stentor, 9 april 2008