Er komen geen windmolens in Weststellingwerf. Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben de windturbines een te grote impact op het landschap.

 

Het zou niet goed zijn voor de woon- en recreatieve functie van de gemeente. De gemeenteraad spreekt volgende week het laatste woord over wel of geen windmolens in Weststellingwerf.

 

Leeuwarder Courant, 8 mei 2008