Het recente onderzoek van Dr. Frits van den Berg heeft veel aandacht in de media gekregen. In het NRC Handelsblad (5 juni 2008; deel 1 en deel 2) is conform de resultaten van het onderzoek beschreven waarom de nacht tot meer lawaai leidt. Het Ministerie van VROM is daarbij benaderd met de vraag of de geluidsregels aangepast gaan worden. In andere kranten (Noordhollands Dagblad, 4 juni 2008) komen omwonenden van turbines aan het woord, die lijden onder het nachtelijk geraas van turbines.