Omwonenden van de windmolens in de Hoofdplaatpolder mogen hun klachten over geluidsoverlast voortaan alleen nog maar melden tijdens de kantooruren van het Oostburgse gemeentehuis. Klachten werden op 19 en 20 mei wederom ’s nachts via de centrale meldkamer kenbaar gemaakt, omdat de klagers ’s nachts niet kunnen slapen van het geluid. De alarmcentrale belde vervolgens de piketambtenaar. Dat mag niet meer omdat de piketambtenaar herhaaldelijk wordt gestoord in de nachtrust. Dit wordt als belastend ervaren, stellen burgemeester en wethouders van Sluis in een brief aan de Stichting Actiegroep Windturbines Hoofdplaatpolder. Klagen alleen tijdens kantoortijden dus. De geluidsproblematiek heeft wel de volle aandacht van de gemeente, stelt het Sluise college.

 

Oppositiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen in de Sluise gemeenteraad laken het instellen van een nachtelijk klachtenverbod door het college van burgemeester en wethouders. "Te gek voor woorden", stelt fractievoorzitter William Gijsel van Gemeentebelangen, ook namens CDA en VVD in een brief aan het college.

 

PZC, 11 juni 2008