De bouw van drie of vier enorme windmolens langs de snelweg A4 in de buurt van het Prins Clausplein is plotseling hoogst onzeker geworden. Het levert ‘beleidsmatig problemen’ op om de molens daar te plaatsen, zo schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van D66.

 

Begin vorig jaar was het stadsbestuur juist nog uiterst positief over de komst van de turbines. Die zouden tussen de tachtig en honderd meter hoog moeten worden en genoeg stroom kunnen opwekken voor 4000 tot 4400 huishoudens. Door een bijzondere verlichting konden ze een opvallend element aan de skyline van Den Haag toevoegen, zo was toen het idee.

Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er geen technische problemen zijn, maar bestuurlijke. Welke die precies zijn, maakt het college niet bekend. Wel staat in de antwoorden dat de gemeente ook bezig is met het maken van plannen voor de Vlietzone en de molens zouden een gevaar kunnen zijn bij de ontwikkeling van dit gebied.

Het onderzoek naar de windmolens heeft inmiddels wel 133.000 euro gekost aan inhuur van externe deskundigen en ambtelijke inzet.

Het college van Burgemeesters en Wethouders neemt binnenkort een definitieve beslissing over de windmolens.

D66 vroeg om opheldering omdat de gemeenteraad al in 2002 instemde met een plan van die partij om snel windmolens te bouwen in bijvoorbeeld de buurt van het Prins Clausplein. Een jaar geleden was toenmalig wethouder Pieter van Woensel (VVD, milieu) er nog van overtuigd dat er er snel vier grote molens zouden komen. „Een echte grote klapper gaan we straks maken. Met heel grote windmolens langs de A4,’’ sprak hij toen.

 

Algemeen Dagblad, 3 juni 2008