Dat Apeldoorn maatregelen moet nemen om milieuvriendelijk energie op te wekken, staat voor alle raadsfracties buiten kijf. Maar dat de leefbaarheid en veiligheid niet in het geding mogen komen, werd gisteravond duidelijk tijdens de politieke markt.

 

De raad boog zich over het plan van het bedrijf Evelop om vijf windmolens op de Ecofactorij te plaatsen. Om dat gedaan te krijgen, is een bestemmingsplanwijziging nodig voor bedrijventerrein Apeldoorn-Oost en Broekland-Woudhuis. De raad stelde gisteravond dat er haken en ogen zitten aan de herziening van de bestemmingsplannen. Zo meende de VVD dat de lengte van de molens – per stuk inclusief wieken 150 meter hoog – de veiligheid voor de vliegtuigen van luchthaven Teuge in het geding brengt. Ook stelden diverse fracties dat de molens te dicht bij de woonwijken De Maten en Zonnehoeve komen te staan, wat overlast voor bewoners zou veroorzaken. Een zegsman van Evelop stelde op zijn beurt dat de plannen voor het plaatsen van de windmolens aan alle juridische eisen voldoen. Het plan kan volgens de fracties de inspraak in, waarna het ontwerp ter inzage wordt gelegd en er eventueel bezwaar kan worden gemaakt.

 

De Stentor, 27 juni 2008