De vandaag de dag gevoerde discussies over milieubeleid worden stelselmatig verengd tot discussies over de emissie van kooldioxide. Vervolgens wordt de gedachtenwisseling – voor zover daarvan al sprake kan zijn – op een zeer verkokerde manier gevoerd. De onderlinge wisselwerking tussen verschillende bepleite maatregelen blijft buiten beeld en onbesproken, schrijft Frans W. Sluijter in SPIL.