Twee derde van de geplande windprojecten strandt, zo was half augustus in diverse kranten te lezen. VROM heeft een onderzoek uit laten voeren en hieruit blijkt dat de grootste belemmeringen te vinden zijn bij gemeenten. De belangrijkste argumenten voor gemeenten, om niet mee te werken aan windenergieprojecten, zijn verrommeling van het landschap, waardevermindering van woningen en overlast voor omwonenden. Ook zijn argumenten onderzocht die burgers kunnen hebben om zich te verzetten, en deze sluiten grotendeels aan bij die van gemeenten. Daarbij wordt opgemerkt dat argumenten kant en klaar toegankelijk zijn via het internet, onder andere op de website van het NKPW, dat als belangrijkste bron van kritische informatie wordt genoemd. Op deze website is een reactie van Pieter Lukkes op het rapport te vinden.