Omwonenden van het windpark in de Nijkerkerpolder bij Marrum zijn er bij toeval achter gekomen dat de 7 windturbines die hun uitzicht sinds een jaar bederven gebouwd zijn in strijd met de bouwvergunning. Het initiatief tot de bouw van dit windpark is al lang geleden ontstaan.  Waarschijnlijk is er over geen enkel ander Nederlands windpark zo langdurig geprocedeerd als over dit. Dertien jaar in totaal.

 

Het park betrof aanvankelijk een plan voor de bouw van 9 kleine windturbines van elk 400 kW, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3600 kW. De omwonenden/ Stichting Randland en Gjin Romte Foar Wynhannel (GRFW), It Fryske Gea en de Waddenvereniging kwamen fel in verzet.

 

In de loop van de tijd bleek tevens dat het windpark geheel in strijd was met het in 2000 vastgestelde deelstreekplan Windstreek 2000, omdat het op slechts 450 meter van de Waddenzee af staat, terwijl Windstreek 2000 een minimale afstand van 2 kilometer aangeeft. Ook was het plan in strijd met de Natuurbeschermingswet (Nb) omdat het ligt binnen de externe werking van het Staats Natuurmonument de Wadden.

 

Maar omdat het initiatief al van ver vóór de vaststelling van Windstreek 2000 en de Nb wet dateerde is de vergunning uiteindelijk toch op grond van “lopend initiatief” verleend. Na de vele jaren van procederen bleken de windturbines echter niet meer leverbaar. Daarom werd uiteindelijk een bouwaanvraag ingediend voor 7 windturbines type Micon 600/43 van elk 600 kW. Het totaal vermogen kwam daarmee op 4200 kW. Toen echter de vergunning werd verleend, bleken ook deze windturbines niet meer leverbaar. 750 kW was nog wel mogelijk, zij het met een lange levertijd. De capaciteit van het windpark werd daarmee 25% hoger, terwijl de wieken iets langer werden.

 

Er moest dus een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd, maar dat is niet gebeurd. De omwonenden hebben nu aangetoond dat de gemeente op zijn minst nalatig is geweest bij het controleren van de technische gegevens. Zij vermoeden dat de gemeente wat al te lankmoedig is geweest t.a.v. de initiatiefnemers en de omwonenden niet opnieuw aanleiding wilde geven om in verzet komen. En zodoende heeft het park nu 7 windturbines van 750 kW met een totaal vermogen van 5250 kW. En dat is aanmerkelijk meer dan de 4200 kW die – met name – uitdrukkelijk staat aangegeven in de vergunning voor de Natuurbeschermingswet.

 

De omwonenden kwamen er achter toen het gemeente het toeliet een andere initiatiefnemer een aanvraag in te laten dienen voor een achtste windturbine. De technische eigenschappen weken duidelijk af van die van de turbines waarop destijds bouw- en Nb-wet vergunningen waren verleend.

 

Toen waren de rapen gaar. De omwonenden en GRFW, evenals de Stichting Randland, dienden een verzoek in tot handhaving van de bouwvergunning. Bovendien maakten zij, evenals It Fryske Gea en de Waddenvereniging bezwaar tegen de bouw van de achtste windturbine. Op 3 december worden de bezwaarmakers gehoord door de bezwarencommissie van de gemeente Ferwerderadiel.

 

Dit muisje heeft dus nog een staartje en het einde is nog steeds niet in zicht.

 

J.Mostert, oud-secretaris Stichting Randland

.