Bewoners van de dorpen Munnekezijl en Lauwerzijl kwamen woensdagavond massaal af op een bijeenkomst van de gemeente Kollumerland waarin informatie werd verstrekt over een windmolenpark bij hun dorp. Ten noorden van Munnekezijl en onder Zoutkamp wil het college van B&W het windmolenpark met negen windturbines toestaan.

 

Er staan momenteel in de gemeente Kollumerland zes windmolens en hiervan hebben nu vijf windmolen-eigenaren zich nu verenigd in Windmolencluster Kollumerland. Ze hebben hun plan bij de gemeente ingediend en het college van B&W wil op dit moment akkoord gaan met het plan. Wethouder Visser gaf tijdens de avond twee redenen die de doorslag geven. Zo wordt de verrommeling met de huidige molens verdeeld in de gemeente tegen gegaan. De tweede reden betrof het doel van de gemeente om in 2020 energie neutraal te zijn waarbij het windmolenpark een belangrijke bijdrage kan leveren.

 

Wethouder Visser gaf ook aan dat een compensatieregeling voor de omwonenden erg belangrijk is. Omwonenden die hem daarna vroegen om dat concreet te maken, werden teleurgesteld omdat wethouder Visser hierop nog geen antwoord kon geven. Er passeerden vele vragen de revue. Raadslid Riekus Hielema van Zuidhorn was verbaasd over het feit dat het park nu juist op de grens met de provincie Groningen moet komen. "In het verleden weigerde Zuidhorn een soortgelijk plan omdat het gehele gebied het volgens deze gemeente niet kon verdragen."

 

Doordat er veel zaken onduidelijk bleven, moest wethouder Visser op veel vragen het antwoord schuldig blijven. De heer Bolhuis uit Lauwerzijl vergeleek de wethouder met een broedende kip op negen eieren die niet van zijn nest wilde komen. "Hij wil niet meer vertellen en er is maar één plek waar het kan komen" aldus Bolhuis. De avond die om 20.00 uur begon werd rond 21.50 afgerond. Diverse mensen die nog vragen hadden over het windmolenpark moesten deze – vooralsnog – mee naar huis nemen.

 

Waldnet, 28 januari 2009