De burgemeester van Urk vindt dat minister Van der Hoeven de democratie schoffeert met het plan ‘doorzettingsmacht’ te gebruiken om een windmolenpark bij Urk door te drukken.

 

Burgemeester Jaap Kroon van Urk reageert in een interview van Binnenlands Bestuur op de door de minister geopperde mogelijkheid een windmolenpark door te drukken met behulp van ‘doorzettingsmacht’. ‘Je zet de lokale democratie buiten spel, zeker als je niet eens wilt luisteren naar alternatieven vanuit lokale democratie. Dan schoffeer je lokale democratie, door ze neer te zetten als dwarsliggers. Het is dan oneigenlijk om al over doorzettingsmacht te praten. Daar zou pas eventueel, na een zorgvuldige afweging van alle ideeen, over gepraat moeten worden.’
 

‘Het gaat niet zomaar om een windmolenpark maar echt over een mega-windmolenpark. De hoogte is tweehonderd meter, dat is hoger dan de Euromast. Er zouden drie rijen, kilometerslang, moeten komen. En dat bepaal je dan vanuit Den Haag. Dat is een enorme inbreuk op de gemeente. Wij zijn zelfs beschermd stadsgezicht, minister Plasterk kwam bij ons om ons aan te duiden als historisch erfgoed. En nu dreigt dit.’
Burgemeester Kroon ziet twee verklaringen voor de opstelling van de Rijksoverheid: ‘De Rijksoverheid heeft in wilde bui doelstellingen geformuleerd voor windenergie zonder goed te onderbouwen wat de mogelijkheden zijn. En de tweede plaats: investeerders hebben er belang bij, die zijn er al tien jaar mee bezig.’
 

Kroon: ‘Het treurige is dat het ministerie hier niet met ons over praat. Dus nu ga ik de minister een brief schrijven. Wij staan open voor overleg. Maar luister ook naar ons, naar onze alternatieven. En kom eens kijken naar hoe uniek Urk is. Dat uitzicht wordt nu bedreigd.’ 

 

Binnenlands Bestuur, 5 februari 2009