Inwoners van de gemeente Giessenlanden lopen massaal te hoop tegen de bouw van drie windturbines langs de A15. „Straks hebben we nooit meer rust”, reageerde een bewoner bezorgd. De 21-jarige Wouter Veldhuis uit Giessenburg boekt grote successen met zijn actiegroep Windmolens Nee: mede door zijn inzet puilde de raadszaal van het gemeentehuis in Hoornaar gisteren uit tijdens een opiniërende raadsvergadering. Tot ver in de hal stonden tegenstanders van de komst van de drie windmolens samengepakt.

 

De windturbines staan gepland langs de A15 en de Betuweroute in Giessenburg. De totale bouwhoogte van de windmolens is 150 meter. Afgelopen najaar werden al 33 bezwaren tegen de plannen ingediend, waaronder –heel pikant– die van B en W van buurgemeente Hardinxveld-Giessendam.

 

Ook veel inwoners van Boven-Hardinxveld maken bezwaar. De dichtstbijzijnde woning van deze kern ligt op 600 meter van de turbines. Uit Giessenlanden zelf lopen vooral de inwoners van Giessenburg te hoop. De woningen aan de C. M. van Houwelingweg en de Kerkweg zijn niet veel meer dan 450 tot 500 meter van de windmolens verwijderd.

Nu de raad van Giessenlanden eind deze maand een definitieve beslissing neemt over de bouw van de turbines, neemt het verzet in volle hevigheid toe. Gisteren voerde een serie insprekers het woord in estafettevorm: waar de één vanwege tijdgebrek eindigde, ging zijn collega gewoon verder.

 

De inwoners waren niet te spreken over manier waarop het proces was gevoerd en keerden zich fel tegen de verdere aantasting van het Groene Hart. Insprekers Groenenberg en De Kreij wezen op de gang van zaken rond de Betuwelijn en het transportcentrum bij Schelluinen-West. „De inwoners zijn hierover nog steeds getraumatiseerd. Voor de derde keer worden afspraken niet nagekomen, verdwijnen fouten onder de vloerbedekking en wordt kritiek afgekapt. Hoe zou het toch komen dat mensen politiek en overheid onbetrouwbaar vinden? College, u bent rentmeester van dit gebied. De windturbines komen vlak bij de transportleiding voor gas, hoogspanningsmasten, de Betuwelijn, een tankstation en een snelweg. Denk aan de veiligheid. Als het fout gaat, gaat het ook goed fout.”

 

W. de Groot belichtte namens inwoners van Boven-Hardinxveld het emotionele aspect. „Het geluid van auto’s, treinen en bussen horen wij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar dan wordt het gelukkig stil. We moeten er niet aan denken straks de windmolens te horen. Dan hebben we nooit meer rust, altijd overlast van geluid en licht. ’s Nachts kunnen we al geen ster meer zien.”

 

Om zijn argumenten kracht bij te zetten had Windmolens Nee de hulp ingeroepen van dr. J. Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Jansen voerde aan dat het nut van windenergie schromelijk wordt overdreven. „Raad, denk zelf na”, zo hield hij de fracties voor, „wat u te horen krijgt van hogere overheden is de halve waarheid. Zij zijn uit op goedkope politieke successen. Laat de inwoners hiervan niet de dupe worden.”

 

Portefeuillehouder B. Buddingh’ had het zwaar. Zijn beantwoording van de vragen van de fracties werd in toenemende mate onderbroken door reacties van de publieke tribune. SGP’er Lock hield de wethouder voor dat hij veel te weinig begrip toonde voor de bezwaren van de omwonenden en op hun verzet zonder gevoel reageerde.

 

Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2009