Voor de helft van de geplande windenergieprojecten op land is de huidige subsidieregeling ontoereikend. Dat geldt vooral voor de projecten in minder windrijke gebieden. Volgens de NWEA zou voor deze projecten er meer subsidie bij moeten komen. Het onderzoek door de NWEA onderstreept het standpunt van het NKPW dat windenergie niet rendabel is, noch afgezien van de niet in de berekeningen betrokken maatschappelijke kosten.