De Provincie Groningen is bereid een juridische strijd te voeren tegen de komst van negen 120 meter hoge windmolens pal over de grens in het Friese Kollumerland.

 

Volgens Gedeputeerde Staten( GS) zijn dergelijke kolossale windmolens slecht voor de toeristische en landschappelijke ontwikkeling van het Lauwersmeergebied. Windmolens op de voorgenomen locatie mogen niet hoger zijn dan 60 meter.

 

GS noemen de aanvraag van Stichting Windmolencluster Kollumerland strijdig met het Friese provinciale beleid. Ook onderzoek, nodig om af te kunnen wijken van de afgesproken hoogte, is nog steeds niet verricht.

 

Dagblad van het Noorden, 15 april 2009